TDD

Created by Michał Lewandowski / @lewandm4

Agenda

 • Droga do TDD
 • Krok 1 - By the book
 • Krok 2 - Wzornictwo
 • Krok 3 - Architektura
 • Post TDD
 • Zakończenie

Rozdział 1

Droga do TDD

Rok 2001

Czarny scenariusz

Książka

Test Driven Development: By Example

Kent Beck

Nie działa

 • 100% pokrycia
 • Prototypowanie
 • Game Dev
 • UI (?) / Wygląd
 • Data Science

Działa

 • Domena

Zaskoczenie

Próba nr 1

Test First

Rozdział 2

Krok 1 - By the book

Czym jest TDD?

 • Długoterminowa inwestycja
 • Dyscyplina

A w praktyce?

TDD

Reguła 1

“Nie możesz napisać żadnego produkcyjnego kodu, dopóki nie będziesz miał nie przechodzącego testu.”

TDD

Reguła 2

“Nie możesz napisać więcej testu, jeżeli ten test nie przechodzi. Błąd kompilacji jest nie działajcym testem.”

TDD

Reguła 3

“Nie możesz napisać więcej kodu produkcyjnego, niż ten wymagany do przejścia obecnego testu.”

Red Green Refactor

Testy unitowe

Co powinien testować test unitowy?

Code coverage

Czy należy się tego bać?


Coś poszło nie tak

Rozdział 3

Krok 2 - Wzornictwo


Scenario: Customer has a broker policy so DOB is requested
 Given I have a "Broker" policy
 When I submit my policy number
 Then I should be asked for my date of birth
 					

Testuj zachowanie

Nie testuj implementacji

Coś poszło nie tak

Rozdział 4

Krok 3 - Architektura

Mój projekt

Napisz takie testy, żeby dało się z nich odtworzyć system

Czy testy unitowe pokażą mi bugi w kodzie?

W stronę jakiej architektury się kierować?

Jestem jedno-wątkowy

Oddziel rozwiązywanie problemu, od tworzenia rozwiązania

Jak przetestować metodę prywatą?

Najlepszym sposobem testowania metod prywatnych, jest nie testowanie ich bezpośrednio.

Coś poszło nie tak

Testowałem nie to co trzeba

Rozdział 5

Post TDD

Świadom wad...

 • TDD nas spowalnia
 • TDD nas blokuje
 • Nieczytelne testy
 • Zależne testy

Ciągły rozwój

“TDD is a technique that evolves together with the practitioner.”
Lasse Koskela - "TDD and Acceptance TDD"

Rozdział 6

Zakończenie

"Right tool for the job"

TDD

tdd.lewandowski.io